Publikácie

samostatná vedecká pracovníčka, vedecká riaditeľka ÚGBR CBRB SAV, členka Snemu SAV za ÚGBR
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • HUNKOVÁ, Júlia** - KLEMAN, Juraj - GAŽO, Ján - GAJDOŠOVÁ, Alena. Adventitious regeneration of blackberry, blueberry, and kiwiberry and assessment of genetic stability by ISSR markers. In Biologia, early AccessSEP 2022. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01211-7 Typ: ADDA