Kontakt

Adresa

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Akademická 2
P. O. Box 39A
950 07 Nitra

Telefón, sekretariát

+421 37 69 434 09

E-mail, sekretariát

ugbr@savba.sk

GPS poloha

48°18’24.5”N
18°05’56.5”E