Publications

senior scientist, scientific director of IPGB PSBC SAS, member of The Assembly of SAS
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Publications for year 2023

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • HRICOVÁ, Andrea** - SZABÓOVÁ, Monika - LANCÍKOVÁ, Veronika - MISTRÍKOVÁ, Veronika - LIBANTOVÁ, Jana - JOPČÍK, Martin - BOSZORÁDOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Alena. Láskavec ako inovatívny genetický zdroj. In Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood : zborník prác z odbornej konferencie. Lucia Gabríny, Marta Habánoá, Danka Moravčíková. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2023, s. 93-98. ISBN 978-80-552-2616-3. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2023.9788055226163 Typ: AFD
  • HUNKOVÁ, Júlia** - KLEMAN, Juraj - GAŽO, Ján - GAJDOŠOVÁ, Alena. Adventitious regeneration of blackberry, blueberry, and kiwiberry and assessment of genetic stability by ISSR markers. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 2, p. 349-359. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01211-7 Typ: ADDA
    Citations:
    [1.2] DEBNATH, Samir C. - GHOSH, Amrita. Phenotypic variation and epigenetic insight into tissue culture berry crops. In Frontiers in Plant Science, 2022-12-19, 13, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1042726., Registrované v: SCOPUS