Životopis

Profilová fotografia
samostatná vedecká pracovníčka, vedecká riaditeľka ÚGBR CBRB SAV, členka Snemu SAV za ÚGBR
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.