Projekty

samostatná vedecká pracovníčka, vedecká riaditeľka ÚGBR CBRB SAV, členka Snemu SAV za ÚGBR
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Network biotechnológie kvasných procesov smerom k novým, zdravším a udržateľným potravinám a bioprocesom
  Program: COST
  Doba trvania: 10. 4. 2019 – 9. 10. 2023
Ukončené
 • Optimalizácia podmienok pre in vitro množenie a kultiváciu netradičných odrôd ovocných lián Actinidia arguta a Schisandra chinensis (ukrajinský výber)
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 6. 4. 2017 – 6. 4. 2019
 • Strigolaktóny: biologické funkcie a ich využitie
  Program: COST
  Doba trvania: 12. 4. 2013 – 11. 4. 2017
 • Klonálne množenie vybraných kultivarov Rubus a Prunus spp. v podmienkach in vitro
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016
 • Hodnotenie genetickej stability rastlín drobného ovocia (Rubus a Vaccinium spp.) produkovaných in vitro
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
 • EUROBERRY VÝSKUM: Od genomiky ku trvaloudržateľnej produkcii „kvalite a zdraviu“
  Program: COST
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 20. 4. 2010
 • Genetická transformácia pomocou agrobaktérií a vyvinutie molekulárnych markérov na charakterizáciu nových genotypov láskavca (Amaranthus spp.).
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
 • In vitro regenerácia čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum), determinácia genetickej variability a vypracovanie efektívneho protokolu pre genetickú transformáciu Vaccinium spp.
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2009

Národné

Aktuálne
 • Plasticita láskavca v odpovedi na ťažké kovy: viacstupňová analýza od ekofyziologických po molekulárne aspekty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
  Doba trvania: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2023
Ukončené
 • Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Mikropropagácia a kryoprezervácia menej známych druhov drobného ovocia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového amarantu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Regenerácia a klonálne množenie Rubus a Prunus spp. v podmienkach in vitro
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech"
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 4. 2013 – 30. 11. 2015
 • Propagácia in vitro a genetická transformácia menej rozšírených druhov drobného ovocia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Vypracovanie účinného transformačného a regeneračného protokolu pre Phelipanche ramosa (L.) Pomel
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Využitie inovatívnych vedeckých prístupov na zvýšenie efektívnosti lesného hospodárstva
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
  Doba trvania: 31. 3. 2010 – 31. 3. 2013
 • Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Vypracovanie účinného transformačného a regeneračného protokolu pri vybraných odrodách drobného ovocia (Rubus sp. a Vaccinium sp.).
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010