Základné údaje

Profilová fotografia
samostatná vedecká pracovníčka, vedecká riaditeľka ÚGBR CBRB SAV, členka Snemu SAV za ÚGBR
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.
rastlinné biotechnológie, pletivové kultúry, šľachtenie láskavca
T:    037/6943 410
F:   037 73 366 60
ORCID:  ORCID