Oddelenie genetiky a reprodukčnej biológie

TitulMenoE-mailTelefón
RNDr., CSc.037/6943 410
RNDr., PhD.037/6943 341
Ing. , PhD.037/6943 328 (410)
Mgr., PhD.037/6943 314
Mgr., PhD.037/6943 329
MVDr., PhD.037/6943 314
Mgr., PhD.037/6943 341
RNDr., DrSc.037/6943 333
Mgr., PhD.037/6943334
doc. RNDr., DrSc.037/6943 315
RNDr., DrSc.037/6943 325
Ing., PhD.037/6943 327
037/6943 326

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr.037/6943 325
Mgr.037/6943 351
MSc.

Technickí zamestnanci

TitulMenoE-mailTelefón
037/6943 324
037/6943 326