Oddelenie genetiky a reprodukčnej biológie

TitulMenoE-mailTelefón
RNDr., CSc.037/6943 410
RNDr., PhD.037/6943 327
Ing. , PhD.037/6943 328
Mgr., PhD.037/6943 314
Mgr.037/6943 341
RNDr., DrSc.037/6943 333
Ing., PhD.037/6943 334
Mgr., PhD.037/6943350
doc. RNDr., DrSc.037/6943 410
RNDr., DrSc.037/6943 325
Ing., PhD.037/6943314

Doktorandi

TitulMenoE-mailTelefón
Mgr.+421376943341

Technickí zamestnanci

TitulMenoE-mailTelefón
037/6943 326
037/6943 324
037/6943 326