Pracovníci

Profilová fotografia
riaditeľka ÚGBR CBRB SAV, v. v. i.
Ing. Andrea Hricová, PhD.
T:     037/6943 328 (410)
F:    037/7336661
ORCID:   ORCID