Oddelenie molekulárnej biológie a biotechnológií

Cieľom vedeckej práce Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií je štúdium málo preskúmaných genetických zdrojov so zameraním na izoláciu a charakterizáciu génov s potenciálnym využitím v biotechnológiách; štúdium odpovede rastlín na biotický a abiotický stres a biológia bunkovej steny. Súčasťou metodického portfólia oddelenia sú techniky rekombinantnej DNA, transformácie rastlín, molekulárno-biochemické,  proteomické a  bioinformatické analýzy. Výsledky výskumu oddelenia prispievajú k získavaniu poznatkov v oblasti základného výskumu, a naznačujú aj východiská pre potenciálne biotechnologické využitie.

Oblasti výskumu

Genetické zdroje pre biotechnológie

 • Identifikácia a izolácia génov pre hydrolytické enzýmy zapojených do tráviacich procesov mäsožravých rastlín
 • Analýza biochemických a antimikrobiálnych vlastností produktov týchto génov
 • Analýza transgénnych rastlín s konštitutívnou expresiou skúmaných génov z hľadiska posilnenia ich obrany voči fytopatogénom

Rastliny a stres

 • Štúdium parazitických rastlín, predovšetkým strigolaktónov zahrnutých do medzidruhovej komunikácie s kultúrnymi rastlinami a štúdiom proteómu klíčiacich semien parazitických druhov Phelipanche and Orobanche spp.
 • Výskum vzťahu medzi rastom vodných rastlín v pôde kontaminovanej rádionuklidmi a ich toleranciou voči fytopatogénom so zameraním na oxidačné poškodenie proteínov

Biológia bunkovej steny

 • Úloha extracelulárnych proteínov v skorých štádiách somatickej embryogenézy vybraných ihličnanov

Laboratórium oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológii

 • AUTOKLÁV – SA 260 MA (Sturdy Industrial)
  AUTOKLÁV HORIZONTÁLNY malokapacitný   - Laboklav 25M (SHP)
  AUTOKLÁV, PRENOSNÝ S PRÍSLUŠENSTVOM - Prestige Classic Media 12 l (Prestige Medical), 2 ks
  BIOSPEC NANO – (Shimadzu – BioTech)
  CENTRIFÚGA STOLNÁ CHLADENÁ – Universal 32 R (Hettich), 3 ks
  CENTRIFÚGA STOLNÁ NECHLADENÁ – Mikro 200 (Hettich)
  ELEKTROFORETICKÁ APARATÚRA VERTIKÁLNA - Owl P10DS (Thermo Scientific)
  ELEKTROFORETICKÁ APARATÚRA HORIZONTÁLNA malá - kuroGEL Midi 13 Horizontal (VWR Collection)
  ELEKTROFORETICKÝ ZDROJ 1 - EV202 (Consort)
  ELEKTRONICKÉ ANALYTICKÉ DIGITÁLNE VÁHY S INTERNOU KALIBRÁCIOU - AEJ 200-4NM (Kern)
  FLUORIMETER – Synergy H1
  FOTODOKUMENTAČNÝ SYSTÉM – Doc It (UVP)
  HLBOKOMRAZIACI BOX NA -80 °C - UxF300 (REVCO)
  HOMOGENIZÁTOR – TissueLyser II (Qiagen)
  HYBRIDIZAČNÁ PIECKA – 6/12 V (Uni Equip)
  KLIMATIZOVANÁ RASTOVÁ KOMORA - ICH 750 (Memmert)
  KONCENTRÁTOR S ROTOROM- SPEEDVAC - Concentrator plus (Eppendorf)
  LABORATÓRNA TREPAČKA PRE KULTIVÁCIU RASTLÍN S PRÍSLUŠENSTVOM – Advanced 10000-2 (VWR Collection)
  LAMINARNY BOX BIOHAZARD veľký s príslušenstvom - Bio II Advance 6 (Telstar)
  LAMINARNY BOX BIOHAZARD veľký - Aura VF72 (Uniflow)
  LASER SCANER - Typhoon FLA 9500 (GE Healthcare)
  MICROPLATE STRIP Washer – ELP 40 (Bio-Tek Instruments)
  MIKROSKOP S PRÍSLUŠENSTVOM (fotodokumentačný systém, PC, software) – DM 5500D (Leica)
  MIKROSKOP S PRÍSLUŠENSTVOM (fotodokumentačný systém, PC, software) – Axioplan 2 (Zeiss)
  SEKVENÁTOR – ABI Prism 310 (Applied Biosystems)
  SEPARAČNÁ JEDNOTKA - Ettan DALT twelve (GE Healthcare)
  SKENER  - GS 800 Densitometer (Bio-Rad)
  STEREOMIKROSKOP – E 24D (Leica)
  STEREOMIKROSKOP FLUORESCENČNÝ S PRÍSLUŠENSTVOM (fotodokumentačný systém, PC, software) – MZ 10F (Leica)
  TERMOCYKLER – Tetrad 2 (Bio Rad)
  TERMOCYKLER – Primus
  TERMOCYKLER qPCR – LihtCycler Nano (Roche)
  TREPAČKA INKUBOVANÁ S PRÍSLUŠENSTVOM s chladením - Excella E24R (NEW BRUNSWICK)
  TREPAČKA HORIZONTÁLNA – MR-12 (BioSan), 2 ks
  UV SPEKTROFOTOMETER – UV 1800 (Shimadzu)
  UV SPEKTROFOTOMETER – Ultrospec 1000 (Pharmacia BioTech)
  VAKUOVA ODPARKA - HEIDOLPH
  VÝROBNÍK ĽADU