Publikácie

vedecká pracovníčka
Ing. Eva Boszorádová, PhD.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • KARAS, Milan - VEŠELÉNYIOVÁ, Dominika - BOSZORÁDOVÁ, Eva - NEMEČEK, Peter - GERŠI, Zuzana - MORAVČÍKOVÁ, Jana**. Comparative Analysis of Dehydrins from Woody Plant Species. In Biomolecules : Open Access Journal, 2024, vol. 14, no. 3, art. no. 250. ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom14030250 Typ: ADMA