Projekty

vedecká pracovníčka
Ing. Eva Boszorádová, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Modifikácia rastlín na produkciu interferujúcej RNA
  Program: COST
  Doba trvania: 27. 10. 2016 – 31. 12. 2018
 • Stresom-indukovaná expresia arabinogalaktanov a obranné proteíny v súvislosti s iniciáciou androgenézy
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Odpoveď somatických embryí smreka obyčajného na abiotické stresy
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

Národné

Aktuálne
 • Štúdium hydroláz zúčastňujúcich sa procesov trávenia v mäsožravých rastlinách rodu Drosera
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Ukončené
 • Hydrolytické enzýmy mäsožravých rastlín a ich potenciál pre biotechnologické využitie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
  Doba trvania: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2023
 • Štúdium vplyvu rôznych nutričných podmienok na akumuláciu toxických elementov v pšenici
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 8. 2020
 • Štúdium funkcie génov dehydrínov z Arabidopsis thaliana pri tolerancii voči vybraným typom abiotického stresu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Testovanie génov pre špecifické hydrolytické enzýmy v rastlinnej transgenéze s cieľom ich využitia pri posilnení ich obrany voči patogénom
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Štúdium obranných mechanizmov vybraných odrôd sóje fazuľovej (Glycine max L.) vystavených účinkom iónov ťažkých kovov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Štúdium efektívnosti odstránenia selekčných markerových génov v transgénnych rastlinách pomocou Cre/lox technológie.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010