Projekty

vedúci vedecký pracovník
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Pan-Európska sieť zelenej dohody o poľnohospodárstve a vedy o lesníctve a pozorovaní Zeme
  Program: COST
  Doba trvania: 6. 11. 2023 – 5. 11. 2027
Ukončené
 • Nepôvodné druhy drevín pre európske lesy - skúsenosti, riziká a možnosti
  Program: COST
  Doba trvania: 3. 6. 2014 – 13. 5. 2018
 • Zelená infraštruktúra – spojenie environmentálnych a sociologických aspektov pri štúdiu a riadení lesov v zastavaných územiach
  Program: COST
  Doba trvania: 1. 2. 2013 – 28. 2. 2017
 • Štúdium odpovedí stromov na extrémne udalosti: syntéza
  Program: COST
  Doba trvania: 26. 2. 2012 – 22. 4. 2016
 • Kryokonzervácia embryogénnych kultúr vybraných klonov ihličnatých druhov
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Využitie reprodukcie rastlín pre zlepšenie plodín
  Program: COST
  Doba trvania: 14. 10. 2009 – 31. 10. 2013
 • Mikropropagácia ihličnatých druhov in vitro – alternatívna metóda produkcie rastlín
  Program: COST
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 22. 5. 2012

Národné

Aktuálne
 • Genetická analýza borievok Juniperus communis var. communis, J. sibirica a ich predpokladaných hybridov J. communis var. intermedia na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Genetická štruktúra hybridných rojov borovice lesnej a borovice horskej na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
 • Hybridné roje borovice lesnej a borovice horskej-kosodreviny na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Hybridné roje borovice lesnej a borovice horskej na Slovensku, genetický status a fertilita
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Implementácia výskumu genetických zdrojov rastlín a jeho podpora v udržateľnom rozvoji hospodárstva Slovenskej republiky
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 3. 2014
 • Využitie inovatívnych vedeckých prístupov na zvýšenie efektívnosti lesného hospodárstva
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
  Doba trvania: 31. 3. 2010 – 31. 3. 2013
 • Medzidruhové hybridy borovíc a jedlí, ich status a charakteristika
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
 • Genetická štruktúra a reprodukčný potenciál jedľových pralesov Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 1. 12. 2008