Projekty

Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Monika Danchenko, PhD.

Národné

Aktuálne
  • Štúdium hydroláz zúčastňujúcich sa procesov trávenia v mäsožravých rastlinách rodu Drosera
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027