Projekty

interný doktorand
MSc. Rohan Arjun Kale

Medzinárodné

Aktuálne
  • Reprodukčné zvýšenie odolnosti plodín voči extrémnemu podnebiu
    Program: COST
    Doba trvania: 4. 10. 2023 – 3. 10. 2027

Národné

Aktuálne
  • Vplyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhoch ihličnanov
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025