Projekty

Vedecký pracovník
Mgr. Olha Lakhneko, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
  • Reprodukčné zvýšenie odolnosti plodín voči extrémnemu podnebiu
    Program: COST
    Doba trvania: 4. 10. 2023 – 3. 10. 2027

Národné

Aktuálne
  • Olha Lakhneko, R2 – Postdoktorand
    Program: Iné projekty
    Doba trvania: 1. 8. 2022 – 31. 7. 2025