Projekty

vedecký pracovník
RNDr. Martin Galgóci, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Pan-Európska sieť zelenej dohody o poľnohospodárstve a vedy o lesníctve a pozorovaní Zeme
  Program: COST
  Doba trvania: 6. 11. 2023 – 5. 11. 2027

Národné

Aktuálne
 • Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Genetická analýza borievok Juniperus communis var. communis, J. sibirica a ich predpokladaných hybridov J. communis var. intermedia na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Genetická štruktúra hybridných rojov borovice lesnej a borovice horskej na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
 • Hybridné roje borovice lesnej a borovice horskej-kosodreviny na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019