Pracovníci

Profilová fotografia
samostatná vedecká pracovníčka, vedúca Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií ÚGBR, členka VR CBRB SAV
Ing. Jana Libantová, CSc.
T:     037/6943 247
ORCID:   ORCID